Welke dakisolatiepremies kunt u in de wacht slepen?

- Nieuws

Dakisolatie is sinds 2020 verplicht in alle zelfstandige woningen. Gelukkig maakt u kans op een dakisolatiepremie van Fluvius. Maar wanneer komt u in aanmerking voor zo’n dakisolatiepremie? Wat zijn de voorwaarden? Hoe dient u best uw aanvraag in? En bestaan er nog andere premies? Dakwerker DAK EPDM bundelt alle informatie, beantwoordt uw vragen en loodst u doorheen het hele proces. Raadpleeg gerust ook de website van de Vlaamse overheid voor meer info over de dakisolatiepremie.

Dakisolatiepremie van Fluvius: alle info in een notendop

Van Fluvius ontvangt u een ‘premie voor dakisolatie of zoldervloerisolatie’. Deze dakisolatiepremie is geldig voor woningen en appartementen die vóór 1 januari 2006 aangesloten werden op het elektriciteitsnet. Sinds 2021 maakt u enkel kans op zo’n dakisolatiepremie als uw dakisolatie geplaatst werd door een professionele dakwerker. Zowel verhuurders als huurders kunnen een dakisolatiepremie aanvragen. De factuur moet wel altijd op uw eigen naam staan.

Een aanvraag voor een dakisolatiepremie dient u in bij Fluvius, uiterlijk 2 jaar na de eindfactuurdatum. Op de website en het informatieblad van Fluvius vindt u heel wat details over de algemene en technische voorwaarden, de benodigde documenten en het premiebedrag. Lees alle info goed na vóór u de dakisolatiepremie aanvraagt. De aanvraag zelf dient u online of schriftelijk in. Op Mijn Fluvius kunt u eenvoudig de status van uw aanvraag opvolgen, ontbrekende documenten toevoegen of een nieuwe dakisolatiepremie aanvragen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd? Dan ontvangt u de dakisolatiepremie binnen de 6 maanden.

Het premiebedrag verschilt naargelang uw situatie. De dakisolatiepremie ligt bijvoorbeeld hoger wanneer u uitsluitend nachttarief heeft, wanneer u asbest laat verwijderen of wanneer u als beschermde afnemer beschouwd wordt. Beschermde afnemers ontvangen namelijk een sociaal tarief voor elektriciteit, aardgas en water. Een bewijsstuk is echter vereist om te staven dat u effectief een beschermde klant bent.

Algemene dakisolatiepremie (vanaf 2021) Dakisolatie Asbestverwijdering + dakisolatie
Basispremie 4 euro/m2 12 euro/m2
Klant met ‘uitsluitend nachttarief’ 6 euro/m2 14 euro/m2
Dakisolatiepremie voor beschermde afnemers (vanaf 2021) Dakisolatie Asbestverwijdering + dakisolatie
Klant met of zonder ‘uitsluitend nachttarief’ 10,5 euro/m2 18,5 euro/m2
Welke dakisolatiepremies kunt u in de wacht slepen?
Welke dakisolatiepremies kunt u in de wacht slepen?

Heeft u nog recht op andere premies of subsidies?

Naast de dakisolatiepremie zijn er nog heel wat andere premies en subsidies waarop u kans maakt als u uw dak isoleert. We onderscheiden onder andere de EPC-labelpremie, totaalrenovatiebonus, huur- en isolatiepremie, burenpremie voor een collectief renovatieproject, renovatiepremie en gemeentelijke of provinciale premie. Daarnaast bestaan er speciale subsidies voor ondernemingen.

Heeft uw woning of appartement een ondermaatse energieprestatie? Eigenaars kunnen een dakisolatiepremie én een EPC-labelpremie ontvangen als ze het EPC-label van hun woning(eenheid) opkrikken van F, E of D naar C of B, binnen de 5 jaar. Om de EPC-labelpremie aan te vragen moet u een nieuwe EPC kunnen voorleggen die maximaal 12 maand oud is op het moment van de aanvraag. Deze premie kunt u enkel online aanvragen. Meer informatie over de EPC-labelpremie vindt u op de website van de Vlaamse overheid, de website van Fluvius en het informatieblad van Fluvius.

U maakt kans op een dakisolatiepremie en totaalrenovatiebonus (BENO-pass) als u investeert in 3 of meer energiebesparende maatregelen  (bv. dak-, buitenmuur-, zoldervloer- of kelderisolatie). De grootte van de totaalrenovatiebonus is evenredig aan het aantal energiebesparende maatregelen dat u treft. Een kleine kanttekening? De totaalrenovatiebonus is enkel van toepassing voor woningen en appartementen die vóór 1 januari 2006 aangesloten werden op het elektriciteitsnet. Bovendien moet de eerste investering plaatsgevonden hebben tussen 1 januari 2017 en 31 december 2020. De renovaties moeten tot slot binnen de 5 jaar uitgevoerd worden. Surf snel naar de website van de Vlaamse overheid voor meer details. Of raadpleeg de website en de brochure van Fluvius zelf.

Een huur- en isolatiepremie wordt uitgedeeld aan bepaalde huurders en verhuurders van slecht geïsoleerde huurwoningen. Het gaat hierbij om een extra hoge premie voor een dakisolatie-, beglazings- of spouwmuurisolatieproject. Om in aanmerking te komen voor de huur- en isolatiepremie neemt u contact op met een projectpromotor in uw buurt. Hij of zij onderhandelt met zowel de huurder als de verhuurder, voert de werken uit of schakelt een aannemer in en dient het uiteindelijke verslag in bij Fluvius. Op de website van de Vlaamse overheid vindt u meer informatie over de voorwaarden en de procedure.

Minstens 9 eigenaars kunnen de krachten bundelen en samen participeren in een collectief renovatieproject. Zo’n collectief project omvat minstens 10 woningen of appartementen uit dezelfde buurt of in hetzelfde woongebouw. Een projectbegeleider of ‘BENOvatiecoach’ zal het project in goede banen leiden zodat de energierenovatiewerken vlot, kwalitatief en voordelig verlopen. Er moet minstens 1 energiebesparende maatregel getroffen worden. De projectbegeleider krijgt hiervoor dan een ‘burenpremie’ als beloning. Ziet u dat wel zitten, die rol als projectbegeleider? Op de website van Fluvius ontdekt u welke taken u op zich moet nemen. Alle details kunt u bovendien rustig nalezen op de website van de Vlaamse overheid.

Als u (een deel van) uw dak vernieuwt en dakisolatie plaatst, maakt u naast een dakisolatiepremie ook kans op een renovatiepremie van Wonen-Vlaanderen. Aan de Vlaamse renovatiepremie hangen een aantal voorwaarden vast. Zowel huurders als verhuurders kunnen deze premie aanvragen. U ontvangt de renovatiepremie maximum 2 keer in 10 jaar tijd. Alle informatie over de renovatiepremie vindt u terug op de website van de Vlaamse overheid.

Sommige gemeenten en provincies delen een premie uit als u uw dak isoleert. Met de premiezoekrobot voor energiepremies in Vlaanderen ontdekt u snel of u zo’n gemeentelijke of provinciale premie in ontvangst kunt nemen.

Niet alleen particulieren maken kans op een dakisolatiepremie. Ook ondernemers worden beloond voor hun energiebesparende maatregelen. Ze kunnen rekenen op subsidies, premies, steun of advies van verschillende instanties zoals Fluvius, Elia, de Vlaamse overheid en de federale overheid. Fluvius deelt bijvoorbeeld een premie uit voor dak-, zoldervloer-, muur-, vloer- en kelderisolatie, hoogrendementsbeglazing, zonneboilers, warmtepompen en relightingprojecten. Deze premies kunt u eenvoudig online aanvragen bij Fluvius. Alle info over de premies en subsidies voor ondernemingen ontdekt u op de website van de Vlaamse overheid.

Welke dakisolatiepremies kunt u in de wacht slepen?
Welke dakisolatiepremies kunt u in de wacht slepen?

Laat uw dak isoleren door DAK EPDM

Wilt u deze dakisolatiepremies graag bemachtigen? Dan is het belangrijk om een ervaren dakwerker in te schakelen. DAK EPDM heeft ruim 10 jaar ervaring in dakisolatie, EPDM-dakbedekking, dakkoepels, groendaken, dakrenovaties, dakonderhoud en dakherstellingen. We voeren alle dakwerken in Oost- en West-Vlaanderen uit met het oog op duurzaamheid, kwaliteit en innovativiteit. We hanteren steeds de recentste technieken en garanderen dat uw dak jarenlang in een perfecte conditie blijft.

Welke dakisolatiepremies kunt u in de wacht slepen?

Schakel DAK EPDM in om uw dakisolatie te leggen

OFFERTE AANVRAGEN